Με την εφαρμογή της ElpeFuture ChargenGo- φορτίστε εύκολα το ηλεκτρικό σας όχημα

by autoelectricnews.gr

Κατεβάστε την εφαρμογή της ElpeFuture ChargenGo και φορτίστε εύκολα το ηλεκτρικό σας όχημα, στο Google Play και στο App Store.

https://elpefuture.gr/

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ εισήλθε δυναμικά στην αγορά της Ηλεκτροκίνησης. Η νεοσυσταθείσα εταιρεία του Ομίλου, ElpeFuture, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αναπτύσσει εκτεταμένο δίκτυο σταθμών φόρτισης Η/Ο και τις αντίστοιχες υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης. Η ElpeFuture δραστηριοποιείται στη νέα αγορά ως Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.), ως Φορέας Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.), αλλά και ως Φορέας Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (Φ.Δ.Σ.).

Η ανάπτυξη σε πρώτη φάση συμπεριλαμβάνει την εγκατάσταση φορτιστών ταχείας φόρτισης (DC) σε επιλεγμένα πρατήρια ΕΚΟ/ΒΡ ανά την Επικράτεια, καθώς επίσης και σημαντικό αριθμό φορτιστών AC.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις, συμβάλλει στην προώθηση και τη λειτουργία της βιώσιμης κινητικότητας, στηρίζοντας δράσεις που σκοπό έχουν να μεταβάλουν την τεχνολογική διάρθρωση και το μείγμα καυσίμων των μέσων μεταφοράς για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

You may also like